زیبایی فونت فارسی را با فونت من ببینید
. . .
زیبایی فونت فارسی را با فونت من ببینید
. نمونه سوال ترم دوم
تاریخ : شنبه 27 ارديبهشت 1393
نویسنده : سیده زهرا جعفرپور

نمونه سوال ترم دوم خرداد93 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: نمونه سوال , ,
تاریخ : دو شنبه 15 ارديبهشت 1393
نویسنده : سیده زهرا جعفرپور


فیزیک سال اول خرداد92 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ : جمعه 5 ارديبهشت 1393
نویسنده : سیده زهرا جعفرپور

 

(ضرب کنید×ضرب کنید×ضرب کنید×ضرب کنید)

 

...................=۷۳×سن شما×۱۳۸۳۷

 

نتیجه جالب !!!!!!

 

پایان

 

×

 


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
موضوعات مرتبط: سرگرمی , ,
تاریخ : پنج شنبه 4 ارديبهشت 1393
نویسنده : سیده زهرا جعفرپور

روزی روزگاری مرد خوhب عجیبی دید ..... ! او خواب دید سه فرشته سخت مشغول کار هستند .پیش فرشته ی اول رفت وگفت : ای فرشته چه کار می کنی ؟ اودر حالی که نامه هایی را می خواند به مرد جواب داد دعا های مردم را می خوانیم .مردکمی جلو تر رفت وگفت : تو چه می کنی ؟ او درحالی که نامه ها را به زمین می فرستاد جواب داد : من دعا های مردم را براورده می کنم . او کمی جلو تر رفت و دید فرشته ای بیکار است به او گفت چرا بیکار هستی؟ او جواب داد : من مسول هستم تا آن هایی که خواسته هایشان اجابت می شود به ما جواب دهند.مرد گفت چه جوابی فرشته گفت تنها کافیست بگویند ( خدایا شکر ) .
ادمه مطلب داستان های جالی دارد .


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ : پنج شنبه 4 ارديبهشت 1393
نویسنده : سیده زهرا جعفرپور

اگر A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد با


1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26


تلاش سخت (Hard work)


H+A+R+D+W+O+ R+K

8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%


دانش (Knowledge)

K+N+O+W+L+E+ D+G+E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%

عشق (Love)

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟

پس چه چیز 100% را میسازد؟؟؟
پول(Money)

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25= 72%


رهبری (Leadership)

L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P

12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%


پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟نگرش (Attitude)

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%


اگر نگرشمان را نسبت به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.

نگرش همه چیز را عوض میکند، نگرشت را عوض کن همه چیز عوض می‌شود...


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ : دو شنبه 1 ارديبهشت 1393
نویسنده : سیده زهرا جعفرپور

مونه سوال فیزیک چهارم - شماره 1

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1139110/fizicre104.pdf

نمونه سوال فیزیک چهارم - شماره 2

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1139110/ft104.pdf

نمونه سوال فیزیک چهارم - شماره 3

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1345/f1p.pdf

نمونه سوال فیزیک چهارم - شماره 4

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1345/f1tajp.pdf

نمونه سوال فیزیک چهارم - شماره 5

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1391/fizik2re.pdf

نمونه سوال فیزیک چهارم - شماره 6

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1391/fizik2tajrobi.pdf

نمونه سوال فیزیک چهرم - شماره 7

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13910224/fizikRRRR91.pdf

نمونه سوال فیزیک چهارم - شماره 8

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1348/fizik2reyazi.pdf

نمونه سوال فیزیک چهارم - شماره 9

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1348/fizik2.pdf

نمونه سوال فیزیک چهارم - شماره 10

http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1348/910405_1.pdf


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
موضوعات مرتبط: نمونه سوال , ,

آخرین مطالب
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

/
به وبلاگ من خوش آمدید